PRZYKŁADOWE SPOSOBY
JAK ZADBAĆ O SWÓJ DOBROSTAN

Potraktuj to jako inspirację.
Są to sposoby, które wsparły mnie w trudnych momentach życia oraz przywracały równowagę
psychiczno-emocjonalno-fizyczną.
Wszystkie zdjęcia wykonałam osobiście. W tekstach zawarłam swoje przeżycia oraz refleksje.